Auto Pick and Place Bobbin 6030

การทำงานของเครื่องคือ ฟีดเดอร์จะทำการ ลำเลียงงานให้ตกลงมาที่สายพานลำเลียง สายพานจะลำเลียง มาที่สายพานจะเลื่อนมาทีละสเต็ป

Contact for a quote
Category: