เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของทีมวิศวกรหลากหลายสาขาผู้มีความชำนาญด้านการออกแบบ เครื่องจักร Automations ในโรงงานอุตสาหกรรม จากประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 15 ปี เราจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯสามารถ ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น อาทิเช่น การลดปัญหาด้านแรงงาน ลดของเสีย และเวลาในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของท่าน จึงเป็นที่มาของสโลแกนของเราที่ว่า

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของทีมวิศวกรหลากหลายสาขาผู้มีความชำนาญด้านการออกแบบ เครื่องจักร Automations ในโรงงานอุตสาหกรรม จากประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 15 ปี เราจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯสามารถ ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น อาทิเช่น การลดปัญหาด้านแรงงาน ลดของเสีย และเวลาในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของท่าน จึงเป็นที่มาของสโลแกนของเราที่ว่า